Seadused


Uuendatud: 10.09.2017
 1. Kogu KlotsCraftis

  1. Vestluse vorm
   1. Serveri keel on eesti keel, teisi keeli võib avalikult kasutada ainult üksikute väljendite piires
   2. Liigse suurtäheluku kasutamine on keelatud (lubatud kuni 1 sõna sõnumi kohta, samuti kasutajanimed)
   3. Sarnase sisuga sõnumite või käskude korrutamine on keelatud (lubatud kuni 3 korda järjest)
   4. Tähemärkide liigselt pikendamine, sisutu tähemärkide joru jm sisutu tekstiga vestlusakna reostamine on keelatud
  2. Vestluse sisu
   1. Käsku /abi ei tohi kasutada muul otstarbel kui reeglite rikkujatest teada andmiseks või muul põhjusel abi küsimiseks
   2. Kaasmängijate isiklikke andmeid avaldada ei tohi (nimi, isikukood, elukoht, vanus, sünniaeg, pereliikmed, pildid, IP jne)
   3. Rassism, seksism ning usuline, etniline jms diskrimineerimine on keelatud
   4. Ropendamine (k.a tärnid ja lühendid), alaealistele ebasobivate väljendite kasutamine jms on keelatud
   5. Kaasmängijate ähvardamine ning väljapressimine, valetamine, petmine jms on keelatud
   6. Teiste sõimamine, solvamine, maha tegemine jms on keelatud
   7. Esemete, seisuste vms lunimine ja palumine on keelatud
   8. Kuritegevuse õigustamine ja õhutamine on keelatud
   9. Perepoliitika
    1. Pereliikme (ehk ema, isa, laps, pruut, peigmees, abikaasa jne) otsimine on keelatud
    2. Teiste mängijate pereliikmeks nimetamine on keelatud
    3. Avalikult abiellumine, paari panemine, "musutamine" jms on keelatud
    4. Perepoliitika on lubatud vaid privaatses vestluses jm mitteavalikes kohtades
   10. Reklaamimine
    1. Tegevused, mis võivad tuua teise Minecraft serverisse või selle majutajale (v.a Nuhvel) rohkem mängijaid/kliente, on keelatud
    2. Oma YouTube'i, Twitchi, blogi, veebilehe jms reklaamimine on keelatud
    3. Keelatud on jagada või mainida Eesti Vabariigi seadustega vastuolus olevaid lehekülgi, tooteid/teenuseid jms
 2. Serveris

  1. Üldine
   1. Kasutaja
    1. Teise isiku, mängija, seisuse vms kehastamine on keelatud (k.a väga sarnased kasutajanimed ja teise välimuse loata kasutamine)
    2. Ropp, solvav või muul moel sobimatu kasutajanimi või välimus on keelatud
    3. Teise isiku kasutajasse sisenemine või selle üritamine on keelatud
    4. Igaüks saab esindada ainult enda kasutajat
   2. Kahjustamine
    1. Mängija
     1. Teiste vara ja selle seisukorra omavoliline muutmine jms on keelatud
     2. Teiste põhjuseta tüütamine, segamine, jälitamine, loata nende alal viibimine jms on keelatud
     3. Teiste tapmine väljaspool selleks ettenähtud PVP ala on keelatud
     4. Kaasmängija kahjustamine valesüüdistuse, tõestuseta kaebuse vms kaudu on keelatud
    2. Server
     1. Serveri tahtlik kokku jooksutamine, läägama panemine jms on keelatud
     2. Suurte loomafarmide jms tegemine on keelatud (üle 100-pealine sama tüüpi loomade farm ühel mängijal)
     3. Suurte (3 või rohkemate tekitajatega) avalike XP farmide jms tegemine on keelatud
     4. Suurte (serverit koormavate) punakivimasinate jms tegemine on keelatud
     5. Serveri maine kahjustamine on keelatud
     6. Alguspunktide ja nende ümbruse kahjustamine on keelatud
   3. Häkkimine
    1. Mängu lisad
     1. Läbipaistvate plokkidega ressursipakid on keelatud
     2. Originaalse mängu juurde mittekuuluvad komponendid on keelatud, v.a:
      1. Teepunktide lisad
      2. Enda kaitserüü ja võlujookide teabe näitajad
      3. Mängu esteetilist poolt muutvad lisad
      4. Vestlusakent lihtsustavad lisad
      5. Serverivälise vestluse lisad
      6. Videote/piltide tegijad
      7. Klikkimiskiiruse näitajad
     3. Muu hulgas on lubatud:
      1. OptiFine
      2. LabyMod
    2. Muud
     1. Häkkeriga teadlikult läbisaamine on keelatud (neilt asjade ostmine või tasuta vastu võtmine, nendega tiimis olemine jms)
     2. Hiire ja klaviatuuri eripärade kasutamine PVP ajal on keelatud (mitmekordne klikkimine ühe nupuvajutusega jms; kuid mitte kiirklahvid, nt nupud 1-9 hiirel)
     3. PVP ajal põgenemine on keelatud (välja logimine, teleportimine; k.a juhud, kus keegi pole mängijat veel rünnata jõudnud, kuid üritab seda teha)
     4. Tapmiste arvu tehislik suurendamine (teise rahuliku mängija mitmekordne järjest tapmine) on keelatud
   4. Muu
    1. Mängu ja serveri vigade ära kasutamine ja nendest viivitamatult Meeskonnale teavitamata jätmine on keelatud
    2. Loomingulisest moodist esemete, XP jms ületoomine ellujäämise moodi on keelatud
  2. Meeskond
   1. Meeskonnaliige peab:
    1. säilitama rahu ning mitte alluma provokatsioonidele
    2. oskama ja kasutama korrektset eesti keelt
    3. olema vähemalt 13-aastane
    4. olema aktiivne (keskmiselt üks tund päevas)
    5. aitama kaasmängijaid
    6. mängijatele alade kaitsmist õpetama
    7. jagama mängijatele soovi korral serveri kohta vajalikku infot (link foorumile, klienditeeninduse email, Juhtkonnaliikmete kasutajanimed jms)
    8. teavitama foorumis oma eemalolekust, muidu võidakse seisus ebaaktiivsuse tõttu eemaldada
    9. oskama kasutada pluginaid Karistaja ja GriefPrevention
    10. tagama mängijaskonna heaolu serveris
   2. Meeskonnaliige ei tohi:
    1. karistada ilma tõendusmaterjalita (v.a juhul, kui meeskonnaliige oli ise rikkumise tunnistajaks)
    2. karistada ilma põhjuseta
    3. karistada uuesti varem sooritatud rikkumise eest, mille eest mängija on juba karistuse saanud
    4. olla kaasmängijate suhtes üleolev ega ülbe
    5. provotseerida, põhjuseta vaielda, norida, kiusata
    6. olla lapsiku käitumise, liigse lollitamise jms
    7. põhjuseta kasutada antud lisaõigusi enda tarbeks
 3. Foorumis

  1. Teemad ja postitused peavad olema sobiva alafoorumi/teema all, vastasel juhul teema/postitus kustutatakse või liigutatakse mujale
  2. Sisutühjade ja mõttetute postituste/teemade tegemine on keelatud
  3. Kaebuste tegemisel peab olema tõendusmaterjal
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft