Tingimused


Uuendatud: 10.09.2017

KlotsCraftis mängimisel nõustub Mängija automaatselt Serveris ja Foorumis kehtivate Reeglite ja Tingimustega. Sellest teavitatakse Mängijat Serveriga liitumisel ja Foorumisse registreerimisel. Kui Mängija otsustab Reeglite ja Tingimustega mitte nõustuda või ei ole nendega tutvunud, on antud Mängijal keelatud kasutada Serverit ja Foorumit. KlotsCraft jätab endale õiguse muuta Reegleid ja Tingimusi ilma etteteatamiseta, Mängija kohustus on end aeg-ajalt Reeglite ja Tingimustega uuesti kurssi viia.

 1. Mõisted
  1. KlotsCraft - Eestis tegutsev Minecraft server, mida haldab Omanik ja mille alla kuuluvad Server ja Veebileht.
  2. Omanik - Mängija Lahemees47 (otsekontakt lahemees47@nuhvel.eu, Foorumis @Lahemees47, Kasutajanimi Lahemees47)
  3. Mängija - isik, kes mängib Serveris ja/või kasutab Foorumit.
  4. Kasutajanimi - kindel nimi Serveris, mida Mängija kasutab.
  5. Klient - Mängija, kes kasutab Tasulisi Teenuseid
  6. Server - KlotsCraftile kuuluv Minecraft server, millele saab ligi antud domeenide ja/või alamdomeenide kaudu või Serveri avaliku IP kaudu: klotscraft.ee, klots.eu/.ee.
  7. Foorum - KlotsCrafti peamine veebikeskkond internetis, millele saab ligi antud domeenide ja/või alamdomeenide kaudu või Foorumi avaliku IP kaudu: klotscraft.ee, klots.eu/.ee.
  8. Reeglid - Serveris ja Veebilehel kehtiv reeglistik.
  9. Tingimused - Serveris ja Veebilehel kehtivad tingimused.
  10. Tasulised Teenused - Serveris Klientide poolt kasutatavad SMSi, M-Makse, Pangalingi või PayPali teel eurode eest ostetavad lisaväärtused, mida neil Mängijatel pole, kes pole meeskonnaliikmed ja/või pole kasutanud Tasulisi Teenuseid ja/või pole lasknud neid enda Kasutajanimele osta.
 2. Lahtiütlemised
  1. Kogu Minecraftiga seonduv sisu kuulub firmale Mojang AB. Meie ei ole mingil moel seotud firmaga Mojang AB.
  2. KlotsCraft ei vastuta sisu eest, mida on avalikustanud Mängija nii Foorumis kui Serveris.
  3. Kui Eesti Vabariigis kehtivad seadustikud, seadused, määrused, otsused vms on vastuolus KlotsCraftis kehtivate Reeglite või Tingimustega, jääb peale EV seadusandlus.
  4. Foorumis on kasutusel foorumitarkvara CodoForum, antud tarkvaraga seotud õigused kuuluvad CodoForumi arendajatele (codoforum.com).
  5. Serveris ja Foorumis kasutusel olevate pluginate õigused kuuluvad vastava plugina autorile.
  6. Serveris kasutusel olevad tarkvarad Paper ja Waterfall kuuluvad nende vastavatele arendajatele (aquifermc.org)
 3. Sätted
  1. Tasulised Teenused
   1. KlotsCraftil on õigus muuta Tasuliste Teenuste hindu ja koguseid ilma etteteatamiseta.
   2. Klient on kohustatud Tasuliste Teenustega seotud probleemide korral klienditeenindusega emaili (kontakt@klotscraft.ee) teel ühendust võtma 10 tööpäeva (14 kalendripäeva) jooksul alates ostu sooritamisest. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
   3. KlotsCraft ei tagasta ilma seadusliku aluseta Klientidele nende makstud summasid.
   4. KlotsCraft ei pea tagastama Kliendile raha ega ostetud Tasulist Teenust, kui Klient järgis Tasulise Teenuse ostmise juhist valesti.
   5. KlotsCraft ei tagasta Kliendile raha ega ostetud Tasulist Teenust, kui Kliendi süü tõttu Wabariik selle eest raha kätte ei saanud.
   6. KlotsCraftil on õigus eemaldada karistusena Kliendilt ostetud Tasuline Teenus, kui Klient rikub Serveris kehtivaid Reegleid.
   7. Tasulisi Teenuseid ühelt Kasutajanimelt teisele ümber ei tõsteta, v.a kui Mängija vahetas oma preemium kasutaja nime.
   8. Tasulisi Teenuseid kasutades kinnitab Klient, et kasutab ostuks Temale selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks antud vahendeid.
   9. KlotsCraft ei paku Tasulistele Teenustele mingisugust garantiid, mis ei ole kohustatud EV seadustega.
  2. Privaatsus
   1. KlotsCraft kogub Mängijate kohta erinevat infot teenuse parendamiseks.
    1. Kogutud infot ei kasutata Mängija isiku tuvastamiseks ega eristamiseks.
    2. Infole võib ligi pääseda ka Nuhvli serverimajutus (nuhvel.eu), kuid ülejäänud kolmandatele osapooltele seda ei jagata, v.a seadusest tulenevate erandite puhul.
   2. KlotsCraft salvestab Serverisse sisenemisel Mängija IP ja Kasutajanime, Serveris vestlusakna kaudu sisestatud sisu ja Mängija tegevuse Serveris.
   3. KlotsCraft salvestab Foorumisse sisenemisel Mängija IP, Foorumis külastatud leheküljed ning sisu, mille Mängija Foorumisse sisestab.
   4. KlotsCraft salvestab Foorumisse registreerimisel Mängija emaili ja IP aadressi.
   5. KlotsCraft salvestab SMSi ja/või m-makse kasutamise puhul Mängija telefoninumbri.
   6. KlotsCraft salvestab PayPali kasutamise puhul Mängija PayPali kasutaja.
   7. KlotsCraft salvestab pangalingi kasutamise puhul Mängija pangakonto nime ja numbri.
   8. Lisaks salvestab KlotsCraft igasuguse tegevusega koos ka tegevuse aja, Tasuliste Teenuste puhul ka summa, teenuse ning, võimalusel, kestvuse.
  3. Muud sätted
   1. Kogu Mängija tegevus toimub vastavalt teovõimele kas tema enda või tema seadusliku esindaja vastutusel.
   2. KlotsCraftil on õigus mängijaid karistada või neilt karistusi maha võtta Reeglitest olenemata.
   3. KlotsCraft ei pea hüvitama aega, mil Server või Foorum on kinni või muul viisil kättesaamatu.
   4. KlotsCrafti poolt loodud sisu ilma loata kopeerimine ja/või ilma algallikale viitamata on keelatud.
   5. KlotsCraft ei ole vastutav tekitatud kahju eest, mis võivad tekkida Serveri või Foorumi kasutamisel.
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft